Nytt høyttalersystem for bedre informasjon

Å forbedre systemene for kundeinformasjon er en høyt prioritert oppgave i Jernbaneverket. Arbeidet med å etablere nytt høyttalersystem på landets stasjoner og holdeplasser er et viktig ledd i dette arbeidet.

Lunde stasjon på Sørlandsbanen har fått nye høyttalere (Foto: Jernbaneverket/Asbjørn Magnus Stuestøl)Høyttalersystemet på landets stasjoner og holdeplasser hadde tidligere utrop via jernbanens blokktelefonanlegg. Som en følge av at GSM-R i 2007 ble tatt i bruk som kommunikasjonssystem, ble blokktelefonsystemet avviklet. Dette har medført et behov for å etablere nytt høyttalersystem samt et nytt transmisjonsnett for formidling av høyttalerinformasjonen.

Nytt høyttaleranlegg på flere banestrekninger
Jernbaneverket Utbygging har fått i oppdrag å etablere nytt høyttalersystem på en rekke av landets stasjoner og holdeplasser. – Vårt prosjekt omfatter omlag 70 stasjoner fordelt på fire banestrekninger, Ofot-, Nordlands-, Bergens- og Sørlandsbanen, forteller prosjektleder Nina Synneve Nicolaisen. – I tillegg til disse er Banedivisjonen i gang med å oppgradere høyttaleranlegget andre steder i landet.

Ofotbanen fikk nytt høyttaleranlegg i november 2009, og i løpet av høsten har det blitt installert nytt anlegg på i alt 26 stasjoner mellom Trondheim og Mosjøen og på 16 stasjoner på Sørlandsbanen. Disse er tatt i bruk og etter tilbakemeldingene har dette vært til glede for både toginformatørene og publikum.

Koblingsskap for transmisjon og strømforsyning til høyttalersystem (Foto: Jernbaneverket/Asbjørn Magnus Stuestøl)Også på Bergensbanen pågår arbeidene med å skifte ut høyttaleranlegget. – Arbeidene med å montere opp høyttalerne og styreenheter med forsterkere er stort sett ferdige, men idriftsettelse av høyttalerne på denne banestrekningen er avhengig av at det etableres nytt transmisjonsnett, forteller Nicolaisen. – Bane Nett er godt i gang med denne jobben, og på det nåværende tidspunkt ser det ut til at vi får satt idrift det nye høyttaleranlegget de stasjonene mellom Bergen og Voss før jul og på resten av Bergensbanen i januar.

På de aktuelle stasjonene er høyttaleranleggenes forsterkere og styrings- og betjeningssystem skiftet ut. Dette er koblet til PIMS som er det nye sentrale systemet for fjernbetjening av høyttaleranlegg ute på stasjonene. For å oppnå tilfredsstillende lyddekning har det også på noen stasjoner vært nødvendig å skifte ut høyttalerne eller å komplettere med flere høyttalere.