Fylkesvegen stenges ved Mostue

Fylkesveg 229/512 vil være stengt ved Mostue rett nord for fylkesgrensen mellom Hedmark og Akershus fra midten av januar til siste halvdel av april måned 2013. Stengingen skyldes bygging av støttemur mellom Dovrebanen og fylkesvegen i samband med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Stengingen medfører endret kjøremønster for trafikanter som benytter fylkesvegen forbi Mostue.


Trafikk til/fra eiendommer på Mostue:


- Benytt avkjørsel i nordgående retning på E6 merket «Redningsplass 5». Trafikanter som kommer nordfra må fortsette til rundkjøringen på Morskogen, snu og kjøre tilbake til denne avkjøringen.

- For å komme fra Mostue og ut på E6, må trafikanter benytte påkjøringen i nordgående retning på E6. Trafikanter som skal sørover på E6 må også gjøre dette og snu i rundkjøringen på Strandlykkja.

 

Trafikk til/fra Morskogen:

- For å komme til og fra Morskogen, må trafikanter benytte av- og påkjøringen fra E6 til fylkesvegen ved Splitten bru. For trafikanter som kommer sørfra eller skal sørover på E6, er dette samme kjøremønster som før.

- Trafikanter som kommer nordfra på E6 eller skal nordover, må snu i rundkjøringen på Korslund og benytte av- og påkjøringen ved Splitten bru.


Klikk her for å se en større utgave av kartet til høyre (pdf).