Kontakt oss

InterCity-prosjektet planlegger og prosjekterer nytt dobbeltsporet jernbane på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

Bilde av Anne Siri Haugen
Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør InterCity
480 58 414
Bilde av Ingunn Monstad
Ingunn Monstad
Kommunikasjonssjef InterCity
976 12 100
Bilde av Marianne Hermansen
Marianne Hermansen
Leder plan, arkitektur og knutepunkt
957 54 213
Bilde av Trude Anke
Trude Anke
Leder teknikk og konsept
91655922
Bilde av Sverre Lerbak
Sverre Lerbak
Planleggingssjef Drammen-Kobbervikdalen
404 35 348
Bilde av Hanne Sophie Solhaug
Hanne Sophie Solhaug
Planleggingssjef Tønsberg-Larvik
480 76 820
Bilde av Elisabeth Nordli
Elisabeth Nordli
Planleggingssjef Haug-Halden
916 57 376
Bilde av Lars Eide
Lars Eide
Planleggingssjef Sørli–Brumunddal
958 55 118