Baner vei for Grenland

Hva må til for at Grenland skal bli mer attraktivt i de kommende årene? Hvilken betydning kan en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen få for området, byregionene langs kysten og mot hovedstadsområdet?

Dette er sentrale spørsmål på verkstedet for konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen. Over 70 interessenter deltar på verkstedet som arrangeres på Skagerak Arena i Skien onsdag 18. mars.

Skal lytte

Prosjektleder Inger Kammerud fra Jernbaneverket gleder seg til verkstedet. Hun og kollegene skal først og fremst lytte til innspillene. Verkstedet er starten på utredningen. Vi skal bygge videre på innspill som kommer om situasjonen i dag, behov, mål og tanker om ulike prinsipper for å løse transportbehovene på, sier Kammerud. Det har vært jobbet mye og klokt med Grenlandsbanen tidligere, og vi ønsker å bygge videre på det.

2050

Prosjektet er opptatt av Sørlandsbanens utvikling og hva som må til for å utløse Grenlandsområdets utviklingspotensial og transportsystemets rolle i dette. På verkstedet er det viktig at vi løfter blikket tilstrekkelig langt fram i tid. De planene vi legger i dag, er tidligst gjennomført om ti – tretti år, kanskje senere. Derfor er det viktig at vi så langt det er mulig finner de beste løsningene for kommende generasjoner, mener Kammerud. På verkstedet vil deltakerne blant annet arbeide med ulike scenarier for Grenland i 2050.

Ta kontakt

Jeg ønsker innspill og dialog med interessenter i området. Også du som ikke har muligheter for å være med på verkstedet neste onsdag, må gjerne sende dine innspill til oss i prosjektgruppa, oppfordrer Kammerud.

VIL LYTTE: Prosjektleder Inger Kammerud for KVU Grenlandsbanen vil lytte til innspillene fra deltakerne på verkstedet onsdag 18. Mars.