Vil du være med å utforme framtidens knutepunkt for godstransporter i Trøndelag?

Invitasjon til idéverksted 22. oktober 2009 på Quality Hotell Panorama på Østre Rosten i Trondheim

Din virksomhet inviteres herved til det andre idèverkstedet i forbindelse med utarbeidelsen av konseptvalgutredning (KVU) for et mulig nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Hensikten med en KVU er å kvalitetssikre statens utbygginger i en tidlig fase. Dette skal gjennomføres for statlige prosjekter med forventet kostnad over 500 mill kr. KVU er Jernbaneverkets fagutredning, mens KS1 er neste prosess - en ekstern kvalitetssikring.

Temaet for idèverkstedet vil denne gangen være krav, alternative konsept og lokaliseringer for et nytt logistikknutepunkt.

Det er lagt opp til følgende program:

Tid:  Torsdag 22. oktober kl 08 - 16
Sted: Quality Hotell Panorama (Østre- Rosten), Ivar Lykkes vei 1

 • 08:00-0830  Registrering og kaffe 
 • Behov og strategier for nytt logistikknutepunkt v. Jernbaneverket
 • Gruppearbeid: Krav til nytt logistikknutepunkt
 • Presentasjoner i plenum
 • Forberedte innlegg fra IKAP, Fylkesmannen Sør-Trøndelag og Jernbaneverket
 • Lunsj
 • Gruppearbeid: Konseptalternativ og lokalisering. Presentasjoner i plenum
 • Slutt senest kl 16:00

Pga forventet stor interesse, ber vi om at din virksomhet stiller med 1-2 personer, fra kommuner og fylker både fra politisk hold og administrasjonen.

 • Din påmelding skjer på e-post og må ha opplysningene:
  Navn, firma, avdeling, e-post og telefonnummer

 

Påmelding til Raymond Siiri, telefon 916 72 588 eller Kjell Morten Haavet, 934 20 454

  

Påmeldingsfrist: Fredag 16.oktober 2009