Tiltaksplan og overordnet konsekvensutredning

  • Workshop i Trondheim 270614

    Vedlagt er referat for "workshop" arrangert i Trondheim 27 juni 2014.

  • Prosjektplan for utredning av lokaliseringsvalg

    Dette dokumentet er prosjektplanen for utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Denne beskriver hvordan Jernbaneverket har planlagt gjennomføring av oppdraget gitt 8.mai 2014.

  • Ny godsterminal skal ligge sør for Trondheim

    Regjeringen har nå bestemt at den nye godsterminalen for Trondheimsområdet skal ligge sør for byen. – Etter flere tiår med prosesser rundt plasseringen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen.