Rapport fra arbeidsverksted 2

Arbeidsverksted nr 2 i forbindelse med konseptvalgutredningen for ny godsterminal i Drammensregionen ble holdt 1.desember 2010. Dette verkstedet tok for seg løsningsalternativer for å imøtekomme de behov og mål som er definert.

Rapporten tar sikte på å gi en mest mulig direkte gjengivelse av de innspill og synspunkter som kom frem under arbeidsverkstedet: Forslag til løsninger, dvs konsepter, og vurdering av muligheter og kvaliteter.

Rapporten er vedlagt.