Rapport fra arbeidsverksted 1

Vedlagt denne saken er rapporten fra arbeidsverksted nummer 1 i forbindelse med KVU for ny godsterminal i Drammensområdet. Dette verkstedet tok for seg dagens situasjon, behov og mål knyttet til godstransport i Drammensregionen.  

Et senere verksted vil ta for seg løsningsalternativer for å imøtekomme de behov og mål som blir definert.
 
Denne rapporten tar sikte på å gi en mest mulig direkte gjengivelse av de synspunktene som kom frem under arbeidsverkstedet: Dagens situasjon, behov, mål og synspunkter på løsninger.