Ideverksted for godsterminal i Drammen

-På høy tid, men langt fram! Slik lød flere av kommentarene da Jernbaneverket inviterte til ideverksted for utvikling av framtidig godsterminal og sporarealer i Drammensområdet. Mer enn 50 frammøte fra blant annet næringsliv, kommuner og transportbrukere deltok i arbeidet.

  Ideverkstedet foregikk i grupper som ble satt sammen på tvers av fagområder og instanser. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

–Dette er en prosess der vi lærer av dem og de av oss, sier fungerende regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket Øyvind Rørslett.
 
For alle statlige prosjekter som kan få en kostnadsramme på mer enn 500 millioner kroner skal det lages en konseptvalgutredning. Som en viktig del av dette utredningsarbeidet skal det gjennomføres ideverksteder der alle interesserte får bidra til å definere behov, målsettinger og valg av løsning. I Drammensregionen har diskusjonen om behovet for og plasseringen av en eventuell ny godsterminal pågått i flere år og utviklet seg til en sak med skarpe fronter og mange syn. Første ideverksted ble holdt 18. mai der deltakerne gikk inn i å diskutere hvilke problemstillinger en står overfor og hvilke behov som finnes. Etter en faglig gjennomgang av innspillene, vil det bli et nytt ideverksted til høsten der blant annet ulike mulige løsninger og lokaliseringsalternativer kan framkomme.

Forståelse for ulike syn


 Øyvind Rørslett er fungerende plan- og utredningsdirektør i Banedivisjonen Øst.
-Det er en viktig pilepæl for Drammensregionen at departementet nå har bedt oss sette i gang dette arbeidet, sier fungerende regional plan- og utviklingsdirektør Øyvind Rørslett. Vi arbeider nå for å få fram et godt faglig grunnlag også med viktige lokale innspill, sier han.

Drammensområdet ligger slik til at det er et sentralt knutepunkt i det nasjonale transportsystemet med viktige transportkorridorer mellom landsdelene.

 Jernbaneverket arbeider for at vi skal få forståelse for hverandres behov på tvers av region- og kommunegrenser. –Skal vi kunne løse konflikter underveis, må vi forstå hverandre, sier Rørslett- -Derfor tror jeg slike lokale ideverksteder er viktige arenaer for å kunne nå fram til felles målsettinger og for at alle syn skal komme fram, sier han.

Langt fram


Lars Strøm er daglig leder i logstikkfirmaet H.Strøm AS i Drammen. 
-Det var jammen på høy tid at dette arbeidet kom i gang, sier Lars Strøm i den private Rail Terminal Drammen AS. Firmaet hans har en stadig økning i transport på jernbane. –Dette er en spennende arbeidsform og det er viktig å være med sier Strøm. Men diskusjonen og synspunktene som har kommet fram så langt, viser at det nok er mange hindre å overvinne og langt fram, sier Strøm.

Blant de mer enn femti deltakerne var folk fra kommuner, statlige aktører, næringsliv, transporbrukere, speditører, naturvernhold og togselskaper.