Terminal i Drammensregionen

 • Tilrår 0-alternativet i Drammen inntil videre

  Kvalitetssikringen av utredningen om nye godsterminal i Drammensområdet tilrår videre drift av dagens terminaler inntil videre fordi dette framstår som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 • Fremtidig godsterminal i Drammen utredet

  Konseptvalgsutredningen for ny godsterminal i Drammen sendes nå ut til høring. De faglige analysene viser at det er tre alternativer som peker seg ut som mest aktuelle: Ryggkollen, Skoger og Semsmyra.

 • Rapport fra arbeidsverksted 2

  Arbeidsverksted nr 2 i forbindelse med konseptvalgutredningen for ny godsterminal i Drammensregionen ble holdt 1.desember 2010. Dette verkstedet tok for seg løsningsalternativer for å imøtekomme de behov og mål som er definert.

 • Rapport fra arbeidsverksted 1

  Vedlagt denne saken er rapporten fra arbeidsverksted nummer 1 i forbindelse med KVU for ny godsterminal i Drammensområdet. Dette verkstedet tok for seg dagens situasjon, behov og mål knyttet til godstransport i Drammensregionen.  

 • Ideverksted for godsterminal i Drammen

  -På høy tid, men langt fram! Slik lød flere av kommentarene da Jernbaneverket inviterte til ideverksted for utvikling av framtidig godsterminal og sporarealer i Drammensområdet. Mer enn 50 frammøte fra blant annet næringsliv, kommuner og transportbrukere deltok i arbeidet.