Prosjektoversikt

Her finner du linker til informasjon om større prosjekter som Bane NOR har under bygging.

Byggingen av ny bane fra Farriseidet til Porsgrunn skrider fram. her fra området ved Solum bru (162m) i november 2014. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Her er de største anleggene som er under bygging i 2016:

  • Follobanen er den 22 kilometer lange nye banen mellom Oslo og Ski. Anleggsarbeidene startet for fullt i 2015 og vil pågå i flere år framover. Banen skal være ferdig i 2021.
  • Holm - Nykirke er en 14,2 kilometer lange strekningen forbi Holmestrand på Vestfoldbanen. 12 kilometer ligger i tunnel og inkluderer ny Holmestrand stasjon inne i fjellet. Byggestart var i 2010 og anlegget åpnet 28. november 2016.
  • Farriseidet - Porsgrunn er den 22,5 kilometer lange nye banen fra Larvik til Porsgrunn. Anlegget inneholder flere lengre tunneler og store bruer. Byggestart var i 2012 og banen åpner i 2018.
  • Bergen - Arna er byggingen av ny tunnel gjennom Ulriken ved siden av den gamle for å gjøre banestrekningen dobbeltsporet. Det benyttes TBM-tunnelbormaskin for fullprofilborung av tunnelen. Byggestart var i 2014 og anlegget åpnes i 2021.
  • Hell - Værnes på Nordlandsbanen omfatter ombygging av Hell stasjon, ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fram til Værnes. Dette omfatter bygging av ny dobbeltsporet bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell - Værnes Lufthavn. Byggestart var i 2014, åpnes i 2018.
  • Elektrifisering av strekningene Trondheim - Steinkjer og Hell - Storlien er under detaljplanlegging. Strekningene skal åpnes for elektrisk drift i 2023. 

Bane NOR jobber også med en rekke store og små planprosjekter, hvor utbyggingene i intercityområdet er de mest omfattende.

Dette innebærer at det skal bygges ut moderne dobbeltspor på strekningene ut fra Oslo til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss. De pågående dobbeltsporutbyggingene på Østlandet vil inngå i intercityutbyggingen.  

For uten de store prosjektene pågår det også en rekke prosjekter for bedre kapasitet og bedre forhold på stasjonene.