Haug-Seut: Orienterte politikere og grunneiere

Jernbaneverket orienterte torsdag forrige uke om sitt forslag til planprogram for jernbanekorridor mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad.

Kommunene skal behandle forslag til planprogram for nytt dobbeltspor Haug-Seut politisk før Jernbaneverket legger det ut til høring. Tidspunkt for høring av planprogrammet avhenger av den politiske behandlingen, og hva som blir rådene Jernbaneverket får etter behandlingen.

Ønsker god dialog
Prosjektdirektør Anne Siri Haugen og planleggingsleder Iselin Eng i InterCity-prosjektet orienterte formannskapet i Fredrikstad, fylkesutvalget i Østfold og utvalget for miljø og teknikk i Råde kommune om saken.

- For Jernbaneverket er det viktig å ha god medvirkning og dialog med de involverte, sa prosjektdirektør Anne Siri Haugen da hun orienterte om forslag til planprogram for strekningen Haug - Seut. 

Om kvelden var grunneiere som muligens blir berørt invitert til Bøndenes Hus i Råde for å høre planleggingsleder Iselin Eng presentere anbefalingen. Rådgiver for Jernbaneverket Gunnar Stenvik presenterte utdrag fra forstudien. Det ble også informert om grunnerverv og arkeologiske registreringer.

Film av korridor
I møtene viste Jernbaneverket en 3D-film av korridoren som skal utredes videre (stiplet hvit linje). Filmen viser også en mulig trasé for det nye dobbeltsporet for å illustrere hvor bred en trasé innenfor korridoren vil bli. Traseen er kun foreløpig, Jernbaneverket undersøker mulige traseer innenfor hele korridoren. Se filmen her:

 

I Råde anbefaler Jernbaneverket å bygge ny togstasjon i Kjellerød-området, om lag 1,7 km fra rådhuset i Karlshus. Dette  gir mulighet for utvikling i nærområdet. Togene skal kunne holde en fart på mellom 200 og 250 km/t. Den nye stasjonen får tre spor.

- Vi prøver å ta hensyn til omgivelsene, men det er ikke mulig å bygge nytt dobbeltspor på strekningen Haug - Seut uten at dyrket mark, grunneiere og naturressurser blir berørt. Jeg vil presisere at Jernbaneverkets forslag ikke er et endelig vedtak, sa Iselin Eng på møtene.

Fortsatt drift i byggefasen
I Fredrikstad foreslår Jernbaneverket å bygge nytt dobbeltspor langs fjellveggen som følger Seutelven. Da kan det nåværende sporet være i drift under byggefasen.

Gi innspill
Planoppstart, høring og åpne møter vil bli varslet i egne annonser og på våre nettsider. Alle interesserte kan komme med innspill til planene i denne perioden.

Jernbaneverket behandler og svarer på alle skriftlige innspill om planene som kommer inn i høringsperioden.

I henhold til gjeldende Nasjonal Transportplan skal strekningen ferdigstilles i 2024.