Nyheter

 • Grunnboring ved Rolvsøysund

  Fra midten av september gjennomfører Jernbaneverket grunnboringer ved Rolvsøysund.

  Ingressbildet viser eksempel på grunnboring.
 • Høringsrunden for Fredrikstad - Sarpsborg

  I dokumentet som følger denne saken kan du lese alle innkomne merknader til varsel om oppstart og høring av planprogrammet for strekningen.

 • Østfold fylke: - Intercityutbyggingen ER regionalt forankret

  "Planlegging av ny jernbane er en omfattende og krevende prosess, og gjøres gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven."

 • Feil svar fra Rett Linje

  Aksjonsgruppen Rett Linje som ønsker en jernbanestasjon på Rolvsøy i Østfold, og en såkalt Bybane, fremsetter en rekke misvisende påstander om riving av hus, kostnader, støy og godstrafikk. Det skriver Jernbaneverkets prosjektdirektør i denne kronikken.

 • Jernbaneverket i dialog med Råde kommune

  Dobbeltspor på strekningen fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad kommune er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023. Jernbaneverket har tidligere utarbeidet utkast til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning (KU), og dette ble behandlet i Råde kommune 12. mai 2016.

 • Gods på Østfoldbanen

  Flere etterlyser svar på hvilke løsninger som er tenkt for godstrafikken gjennom Østfold. Rådgiver Michael A. Brendås i Jernbaneverket var nylig involvert i arbeidsgruppa som har sett på godstrafikken mellom Gøteborg og Oslo. I denne teksten forteller han om nasjonale og internasjonale ambisjoner for godstransport og hva dette kan bety for jernbanen framover.

 • Evaluering av parallelloppdragene i Fredrikstad ferdigstilt

  Jernbaneverket, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har gitt en felles anbefaling om hvordan innspillene til utvikling av Grønli stasjon og områdene rundt bør tas med i videre planarbeid.

 • Fylkeskonservatoren i Østfold er i gang med arkeologiske undersøkelser

  I løpet av sommeren skal Fylkeskonservatoren i Østfold grave en rekke prøvestikk langs den foreslåtte korridoren for Inter-City strekningen Haug - Seut i Østfold.

 • Gjennomfører flere grunnboringer

  I midten av juni skal Jernbaneverket starte med grunnboringer på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Arbeidet vil foregå i områdene Bydalen, Falchåsen og Leie i Fredrikstad.

  Flere grunnboringer i juni

I midten av juni skal Jernbaneverket starte med grunnboringer på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Arbeidet vil foregå i områdene Bydalen, Falchåsen og Leie i Fredrikstad.
 • Utstilling i Byhallen: utvikling Grønli i Fredrikstad

  Velkommen til utstilling i Byhallen i Fredrikstad 6.- 12. juni. Her kan du se tre forslag til hvordan nye Fredrikstad stasjon og Grønliområdet kan utvikles.