Strekninger

  • Østfoldbanen knytter bo- og arbeidsområdene sammen

    Jernbaneverkets foreslåtte InterCity-utbygging på Østfoldbanen vil redusere reisetiden med 20–40 minutter. Den foreslåtte løsningen vil gjøre det mulig å oppnå kravet om 95 prosent punktlighet, både for person og godstog.

  • Dovrebanen løser etterspørselen

    Jernbaneverkets anbefalte løsning for Dovrebanen til Lillehammer gir muligheter for fire Intercitytog og ett til to fjerntog i timen, samt 20 godstog hver vei i døgnet. Dette tilbudet vil oppfylle etterspørselen i lang tid fremover.

  • Vestfoldbanen legger til rette for by- og regionsutvikling

    Kortere reisetid, økt kapasitet og frekvens og et pålitelig togtilbud som binder byene og tettstedene langs Vestfoldbanen sammen. Det er viktige punkter i Jernbaneverkets anbefalte løsning for strekningen Oslo–Skien.