Planlegging pågår

Det foregår nå planlegging av flere delstrekninger i InterCity-nettet. Her er en oversikt over planfase og estimert byggeperiode på delstrekningene i henhold til Nasjonal transportplan og Utbyggingsstrategi for InterCity.

Dovrebanen

Venjar – Langset og Kleverud – Sørli:
Regulerings- og detaljplan. Bygging 2018-22.

Sørli – Hamar:
Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning utarbeides. Bygging 2020-24.

Hamar – Lillehammer:
Utredningsarbeid,  kommunedelplan med konsekvensutredning utarbeides Sørli – Brumunddal. Planlegging med sikte på sluttføring innen 2030, én delstrekning til 2026.

 

 

Ringeriksbanen

Utredning konsept og korridor pågår, utreder om bygging 2019-24 er mulig.

Vestfoldbanen

Drammen – Kobbervikdalen:
Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning. Bygging 2019/20 - 24.

Nykirke – Barkåker:
Kommunedelplan med konsekvensutredning. Bygging 2019 – 23.

Les mer om prosjektet på strekningen Nykirke - Barkåker.

Tønsberg – Larvik:

Utredningsarbeid. Planlegging med sikte på sluttføring innen 2030, én delstrekning til 2026.

 

 

Østfoldbanen

Sandbukta – Moss – Såstad:
Reguleringsplan med konsekvensutredning. Bygging 2018-21/22.

Les mer om prosjektet på strekningen Sandbukta - Moss - Såstad.
 

Haug – Seut – Fredrikstad – Sarpsborg:
Gjennomgående forstudie. Regulering nord for Seut, planprogram for kommunedelplan Seut – Saprsborg. Bygging 2019-26.

Sarpsborg – Halden (-grensen):
Forstudie hele strekningen Haug – Grensen. Planlegging med sikte på sluttføring til 2030.