Bygging pågår

Bygging pågår nå på flere delstrekninger av InterCity-nettet.

Dovrebanen

Fellesprosjektet: Langset – Kleverud

•       17 km nytt dobbeltspor

•       Åpnes oktober 2015

Les mer om prosjektet på Dovrebanen  

Vestfoldbanen

Holm - Holmestrand - Nykirke

•       14 km nytt dobbeltspor

•       Åpnes 2016

Les mer om prosjektet på strekningen Holm-Nykirke  

Farriseidet - Porsgrunn

•       22 km nytt dobbeltspor

•       Åpnes 2018

 Les mer om arbeidet på Farriseidet - Porsgrunn

 

 

Østfoldbanen

Follobanen

•       22 km nytt dobbeltspor

•       Åpnes 2021

 Les mer om arbeidet på Follobanen