Bakgrunn - InterCity

Her er mer informasjon om InterCity-arbeidet til Jernbaneverket.

En mulighetsstudie for Vestfold- og Østfoldbanen ble ferdigstilt i januar 2011. Konseptvalgutredningen (KVU) startet opp i desember 2010 og ble lagt frem februar 2012. Det er gjort ytterligere beregninger for samfunnsøkonomisk nytte og investeringskostnader frem til januar 2013 (se artikkel på forrige side).

FaseOppstartFerdig
MulighetsstudieOktober 2009Januar 2011
Konseptvalgutredning (KVU) Desember 2010

Februar 2012