Optimaliserte alternativer

Jernbaneverket har høsten 2015 undersøkt forskjellige linjer innenfor korridorene som utredes for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Hensikten har vært å finne de beste alternativene innenfor hver korridor.

Illustrasjonen viser et utsnitt av alternativene som skal utredes videre mellom Sørli og Brumunddal. Hele kartet ligger til høyre på denne siden. Illustrasjon: Jernbaneverket

Tirsdag 17. november presenterte Jernbaneverket alternativene som tas med videre til konsekvensutredning. Se informasjon om alternativene i rapport til høyre på denne siden.

Film
Jernbaneverket har lagd en film som viser de optimaliserte alternativene innenfor utredningskorridorene for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Disse alternativene tar Jernbaneverket med til konsekvensutredning. Alternativene er foreløpige. Filmen viser kun dobbeltsporløsning, før avbøtende tiltak (det vil si tiltak for å begrense negative konsekvenser).