Video: Trasepresentasjon

Her kan du se noen av sluttresultatene til Høyhastighetsutredningen. Det er bl.a reisetider, trasevalg og utbyggingskostnader for de 12 traseene som ble grundig analysert.