Work-shop for konsulentene

Høyhastighetsutredningen har nettopp avsluttet et arbeidsseminar for konsulentfirmaene som jobber for oss. I løpet av to dager fikk de høre foredrag fra eksterne eksperter, og diskutere felles problemstillinger seg imellom. Tom Stillesby var fornøyd med engasjementet til de over 30 deltagerne.

Konsulentfirmaene som vant anbudsrunden i fase 2 har møttes her flere ganger for å diskutere høyhastighetsbaner. Denne gangen fikk de muligheten til å gå dypere inn i materien i to hele dager.
Høyhastighetsutredningen fungerer som en koordinator for firmaene, men de må selv finne informasjon og data de trenger. Det er de som skal gi oss svar til slutt og da er det viktig at de operer helt på egenhånd. Det vi kan hjelpe dem med er å legge til rette for at de får generell informasjon om norske forhold og planer, og sørge for at de selv kan utveksle informasjon og diskutere sentrale problemstillinger. 34 personer fra 5 forskjellige land deltok.  

 

 

Samfunnsøkonomi
Første dag sto samfunnsøkonomiske problemstillinger og beregningsmetoder på menyen. Og nettopp hvordan man regner på lønnsomhet var gjenstand for mye diskusjon. Tidligere har tyske beregningmetoder gjort at man ender med et positivt regnskap på flere strekninger, men med den norske modellen endte man i minus. Også britene har en mer positiv beregningsmetode enn oss. Det er grunnen til at Høyhastighetsutredningen er bedt om å regne både med den norske metoden, og finne en ny metode.
Richard Eccles, som har vært ansvarlig for høyhastighetsutredningen i Storbritannia, tok litt avstand fra økonomiske analyser i sin helhet. Han mener det dreier seg mer om hva folk vil at skattepengene skal gå til.
Erfaringer fra Sverige og Frankrike ble også belyst.

 

Billig Flytog
Hvordan man skal regne ut hva billettene skal koste ble også et tema. Professor i økonomi, Steinar Strøm, fortalte at Flytoget trolig er Europas mest subsidierte jernbanestrekning. Egentlig skulle investeringskostnadene bli dekket gjennom billettprisene, men det ble for dyrt. Bare omlag 6 prosent dekkes i dag gjennom billettene. Han mener folk må betale mer for billettene på tilsvarende strekninger hvis det skal bygges høyhastighetsbaner.

 

Usikkerhetsfaktorer
Hovedfokus dag 2 var usikkerhetsfaktorer knyttet til de forskjellige områdene som skal utredes. Konsulentfirmaene identifiserte 12 områder hvor det kunne dukke opp utfordringer.
Det dreide seg om alt fra hvordan markedet forandrer seg, risiko ved privat eller offentlig finansiering, uforutsigbar lovgivning og sikkerhet i selve byggeperioden til forhold som er spesielle i Norge.

 

Fjell og fjord
Det ble mye diskusjon rundt geologiske forhold. Fra norsk side ble det påpekt at det ikke nødvendigvis er selve tunnelbyggingen som er vanskelig, enten det er i fjell eller under fjorder, men at risikoen ligger i planleggingsfasen. Det blir viktig å kunne forutse hva man trenger av utstyr og hva som må gjøres.
Det norske firmaet Asplan Viak, som skal gjøre miljøanalysene, påpekte at det plutselig kan dukke opp utrydningstruede arter man må ta hensyn til, eller gamle vikingplasser. De mente også at det er viktig å informere folk tidlig i prosessen om hvordan en utbygging vil se ut i terrenget, så man unngår at protestene kommer på et sent stadium, slik som i saken med Hardangermastene.