Status for Høyhastighetsutredningen

Utredningsarbeidet går nå inn i en siste og krevende fase. De fire norske konsulentfirmaene som jobber med hver sin korridor skal levere analysene til oss i midten av oktober. Etter det går det slag i slag.

I mars startet fire norske konsulentselskaper arbeidet med å analysere hver sin korridor på et ganske detaljert nivå. Det viktigste Rambøll, Sweco, Multiconsult og Norconsult gjør er å legge traseene i landskapet, bestemme antall stasjoner underveis, hastigheten på forskjellige strekninger, og utbyggingskostnader. Dette gjør de basert på en del felles forutsetninger som ble bestemt i en tidligere fase. Det er viktig at alle korridorene blir analysert på samme måte slik at de kan sammenlignes etterpå. I tillegg jobber firmaet Asplan Viak med en nettbasert modell for kartlegging av sårbare området og et totalt miljøregnskap.

De norske linjekonsulentfirmaene leverer rapportene sine til Høyhastighetsutredningen i midten av oktober. Etter at disse er gjennomgått vil de bli publisert på nettsiden vår.

Parallelt med dette jobber det britiske firmaet Atkins med enda mer detaljerte markedstall og samfunnsøkonomiske analyser. Sluttrapporten derfra kommer i desember.

Etter at vi har fått inn alle rapportene, vil vi vurdere dem samlet og deretter komme med våre anbefalinger. Vi vil holde en pressekonferanse, og muligens også et seminar, om konklusjonene en gang i januar.


Vi jobber med disse alternativene:

1. Design hastighet 330 km/t tilrettelagt for godstrafikk
2. Design hastighet 330 km/t kun passasjertrafikk
3. Design hastighet 250 km/t tilrettelagt for godstrafikk
4. Dobbeltspor
5. 2-løps tunneler
6. Linjeføring så nær som mulig dagens stasjoner eller tettsteder

• Enkeltspor vil bli vurdert i forbindelse med den totale kapasitetsanalysen. Det kan være aktuelt for deler av en strekning

• En strekning kan ende opp med en blanding av hastigheter på 250 km/t og 330 km/t

• Vi skal også analysere et oppgraderingsalternativ. Det er blitt definert som oppgradering av dagens nett med en 20% reduksjon av dagens reisetid, og avgang annenhver time med uendret stoppmønster.