Snart klart for resultater

Konsulentfirmaene som jobber for oss i fase 2 nærmer seg de endelige konklusjonene. Vi kommer til å arrangere et internt seminar og en pressekonferanse når resultatene er klare. I tillegg vil konsulentfirmaene selv utdype funnene på seminaret til ”Jernbaneforum 2011” som arrangeres 9. mars. For mer informasjon og påmelding les her.


Konsulentfirmaene må levere sine rapporter innen 18. februar. Vi har bedt dem utrede 6 forskjellige temaer som skal brukes videre i siste fase av utredningen. De har laget modeller og sett på felles problemstillinger som gjelder for alle korridorene som skal utredes. Siden tidligere utredninger er laget på så forskjellige måter at de er vanskelige å sammenligne, er det nå viktig at korridorene blir analysert på samme måte.
 
De 6 temaene er: Markedsanalyser, planleggings - og utviklingsstudier, finansielle og samfunnsøkonomiske analyser, kommersielle strategier og kontraktstrategier, teknikk – og sikkerhetsanalyser og miljøanalyser.

Høyhastighetsutredningen arrangerer først et internt seminar 1. mars. Der vil konsulentfirmaene selv fortelle hva de har kommet frem til.

9. mars arrangerer vi først en pressekonferanse for å presentere resultatene. Den vil bli ledet av prosjektleder Tom Stillesby.

Senere på dagen utdyper vi resultatene på ”Jernbaneforum 2011”. Hovedtema i år er ”Brukerne i fokus”, med mange spennende foredragsholdere. Tiden fra 14.20 til 16.45 er viet Høyhastighetsutredningen. Konsulentfirmaene vil selv presentere resultatene sine. Tom Stillesby vil holde en innledning.
Seminaret er åpent for alle, men har deltakeravgift.

Her kan du lese mer om konferansen 9. mars:
http://www.jernbaneforum.no/Jernbaneforum_2011.asp

Her er en lenke til påmeldingsskjemaet: http://www.jernbanekonferanser.no/Pamelding_Jernbaneforum_2011.asp