Se gamle traseforslag for Bergensbanen

Allerede i 1871 ble det lagt frem et forslag om å anlegge en jernbane mellom Oslo og Bergen. Men akkurat som det i dag diskuteres hvor en eventuell høyhastighetsbane skal gå, var det også den gang stor uenighet om trasevalget.

Det tok mange år fra man begynte å diskutere en jernbane mellom Oslo og Bergen til en avgjørelse om trasevalg kom. I 1894 ble det bestemt at høyfjellsruten var det beste alternativet. 

Særlig i Sogn var støtten for en fjordlinje sterk. Sogningene ønsket jernbane over Hemsedalsfjellet eller over Filefjell til Lærdal, eller en jernbanelinje ned Aurlandsdalen til Aurland. Også en linje langs Hardangerfjorden var diskutert. Til slutt var det høyfjellsruten som vant fram. Fridtjof Nansens erfaringer om geografien fra sin skitur over fjellet i 1884 var delaktig i fastleggingen av traseen.

Bergensbanen, som ble bindeleddet mellom Østlandet og Vestlandet, ble åpnet av kong Haakon på Voss stasjon 27.11.1909. Nord-Europas høyestliggende jernbanestrekning gikk over tregrensen i hele 100 km, og høyeste punkt var ved Taugevtan på 1301 meter. Banen hadde kostet et helt statsbudsjett da den åpnet i 1909

Dette er traseforslagene på Vestlandet fra 1890.

Høyhastighetsutredningen vil legge frem hvilke traseer vi skal utrede på strekningen Oslo-Bergen rundt 20 november 2010.