Pressekonferanse 9. mars kl. 10

Prosjektleder Tom Stillesby kommer til å presentere de foreløpige resultatene fra konsulentfirmaene på en pressekonferanse 9. mars. Der vil vi også offentliggjøre hvem som får de siste kontraktene. De gjelder en mer detaljert analyse av de 6 strekningene som er aktuelle for høyhastighetstog.

Konsulentfirmaene leverte sine rapporter 18. februar. Vi hadde bedt dem utrede 6 forskjellige temaer som skal brukes videre i siste fase av utredningen. De har laget modeller og sett på felles problemstillinger som gjelder for alle korridorene som skal utredes. Siden tidligere utredninger er laget på så forskjellige måter at de er vanskelige å sammenligne, er det nå viktig at korridorene blir analysert på samme måte.

De 6 temaene er: Markedsanalyser, planleggings - og utviklingsstudier, finansielle og samfunnsøkonomiske analyser, kommersielle strategier og kontraktstrategier, teknikk – og sikkerhetsanalyser og miljøanalyser.

Markedsanalyse
Noen av resultatene er konkrete, mens en del er ment for det videre arbeidet. 
Hovedfokuset på pressekonferansen blir arbeidet til konsulentfirmaet Atkins (UK), som har sett på markedsgrunnlaget for høyhastighetstog i Norge. De har blant annet gjennomført en stor, egen spørreundersøkelse for å kartlegge folks holdninger til høyhastighetstog. Den undersøkelsen presenterer vi  på pressekonferansen, i tilegg til andre funn de har gjort.

Pressekonferansen finner sted i 3. etg i Jernbaneverkets lokaler i Byporten, kl. 10.

Adressen er Biskop Gunnerus gt. 6