Presentasjoner fra seminaret 17. juni

Høyhastighetsutredningen har nettopp avsluttet et åpent seminar hvor fokus var linjefremføring, altså hvor traseene kan komme til å ligge i landskapet. Temaer som markedsanalyser og kartlegging av sårbare områder ble også belyst. Her kan du lese alle presentasjonene.

Vi understreker at dette ikke er ferdige konklusjoner, men tanker og ideer midt i en prosess.  Det som blir presentert her i dag er det enkelte konsulentfirmaets oppfatning og representerer ikke nødvendigvis prosjektledelsens endelige oppfatninger.

Utredningen skal være ferdig 1. februar 2012.

Dette var programmet 17. juni:

09:00 Opening of the Conference incl. overall status and various scenarios 330/250 kph w/wo freight. T. Stillesby

09:15 Main Premises Based on Phase II (output from Working Groups)    O. Skovdahl

09:30 Environment - method for assessments of vunerable areas -use of digital info and maps.  Asplan Viak

09:45 Overall and Intermediate Market - Basis for stopping patterns w/prelim travel times.  Atkins


Corridor Presentations - status with alignment sketches and challenges for various alternatives/scenarios:

10:15 Corridor West         Sweco

10:50 Corridor East          Norconsult

11:10 Corridor North         Rambøll

11:30 Corridor South        Multiconsult


11:50 Summing Up and Closing of the Conference       T. Stillesby