Norske firmaer vil jobbe med høyhastighetsbaner

I dag hadde Høyhastighetsutredningen anbudsåpning. Nøyaktig kl 12.30 åpnet vi de store konvoluttene som avslørte hvem som hadde bydd på den siste fasen av utredningen. De fleste var norske.

Vi la ut 4 korridorer på anbud i midten av november. Det er strekninger i retning øst, sør, vest og nord. Spenningen var stor i forkant av anbudsåpningen. Det er aldri lett å vite hvor mange som byr eller hvem de er. 8 firmaer kom med tilbud, og 6 av dem er norske. Leder for utredningen, Tom Stillesby, er fornøyd:
Antall firmaer som kom med tilbud er omtrent som forventet. De aller fleste store norske konsulentfirmaene innen samferdsel er med, og det er bra, sier han.

Antall tilbud per korridor varierer mellom 3 og 6.

Korridor øst er strekningen Oslo-Gøteborg og Oslo-Stocholm.
Korridor sør er strekningen Oslo-Kristiansand- Stavanger
Korridor vest er strekningen Oslo-Bergen (og i kombinasjon med Haugesund/Stavanger)
Korridor nord er strekningen Oslo-Trondheim

Konsulentfirmaene som vinner anbudsrunden starter arbeidet i februar/mars. De kommer til å basere seg på resultatene fra de 5 konsulentfirmaer som allerede jobber for oss. De er i gang med å lage modeller og se på felles problemstillinger som gjelder for alle korridorene. Siden tidligere utredninger er laget på så forskjellige måter at de er vanskelige å sammenligne, er det nå viktig at korridorene blir analysert på samme måte.

Områdene de 5 firmaene jobber med er markedsanalyser, planleggings - og utviklingsstudier, finansielle og samfunnsøkonomiske analyser, kommersielle strategier og kontraktstrategier, teknikk – og sikkerhetsanalyser og miljøanalyser.
 
Høyhastighetsutredningen skal levere sluttrapporten innen 1.februar 2012