Åpent seminar 17. juni

Høyhastighetsutredningen arrangerer et seminar hvor vi forteller hva vi gjør i denne siste fasen av utredningen. Alle konsulentfirmaene vil fortelle om strekningene de jobber med, og det blir anledning til innspill og debatt. Les mer og meld deg på her.

Hensikten med seminaret er å sikre en åpen prosess. Det er viktig at alle som er interessert   kan få tilstrekkelig informasjon underveis. De fire konsulentfirmaene som jobber for oss vil få ca en halvtime hver til å presentere foreløpige beslutninger og tanker. De vil for eksempel komme inn på hvordan de jobber med linjeføring, reisetider, antall stasjoner, foreløpig driftsmønster og kartlegging av sårbare områder. Prosjektleder Tom Stillesby vil også holde et innlegg. Detaljert program kommer senere.

Tidligere har vi arrangert seminar for å fortelle om arbeidet som ble gjort i begynnelsen av utredningen.

Over 100 personer møtte opp da vi arrangerte et åpent seminar i desember 2010. I utgangspunktet er dette seminaret ment for samarbeidspartnere og folk flest utenfor Jernbaneverket. Et internt arrangement for Jernbaneverkets ansatte vil finne sted senere.

Seminaret finner sted på FELIX Konferansesenter AS på Aker Brygge fra kl. 09-13, fredag 17. juni. Adressen er Bryggetorget 3.

Disse firmaene vil presentere foreløpige planer på seminaret:

RAMBØLL
: Oslo - Trondheim
SWECO: Oslo - Bergen (Hardangervidda Hallingdal/Numedal)
                Oslo - Haugesund - Stavanger - Bergen : (Haukeli)
MULTICONSULT : Oslo - Kristiansand - Stavanger
NORCONSULT : Oslo - Stockholm
                              Oslo – Gøteborg

Fristen for påmelding er mandag 6. juni.

MELD DEG PÅ HER!