Bremsene på i Kina

Kina har innstilt alle nye jernbaneprosjekter og pålegger landets høyhastighetstog å kjøre saktere, etter en stor ulykke i juli. 54 tog har også blitt tilbakekalt.

23. juli mistet 40 mennesker livet da to høyhastighetstog kolliderte. Kollisjonen har ført til store protester i Kina, hvor myndighetene blant annet er blitt beskyldt for å bytte sikkerhet mot rask utvikling, skriver NTB. Myndighetene sa først at ulykken hendte på grunn av et lynnedslag, men lederen for en granskningskommisjon innrømmet til slutt at ulykken skyldes tekniske feil og kvalitetsproblemer med høyhastighetstogene.

Det har vært en rekke skandaler rundt jernbaneutbyggingen i Kina det siste året. Statsråden som var ansvarlig for moderniseringen av jernbanenettet ble avsatt i vinter fordi han skal ha mottatt bestikkelser for rundt 700 millioner kroner.

Nylig måtte togprodusenten China CNR tilbakekalle 54 høyhastighetstog. I følge selskapet er det funnet flere feil på togsettenes signalsystemer, sensorer og kommunikasjonssystemer.

Regjeringen har måttet gjøre store endringer i planene sine. Utbyggingen av verdens største nettverk for høyhastighetstog har vært et prestisjeprosjekt for Kinas regjering. Blant annet har landet åpnet det som skal være verdens raskeste togforbindelse, med en gjennomsnittsfart på rundt 350 kilometer i timen.

Nå vil myndighetene midlertidig innstille alle nye jernbaneprosjekter samtidig som de forsikrer at de også vil undersøke prosjekter som allerede er under utbygging. Dessuten vil alle tog pålegges en makshastighet som er 50 kilometer i timen lavere enn det toget egentlig er utformet for.

Tog som er laget for å kunne kjøre 350 kilometer i timen, vil dermed pålegges å ikke kunne kjøre fortere enn 300 kilometer i timen. Trafikken vil ta lengre tid, men billettene vil bli billigere, sier landets jernbaneminister Sheng Guangzu til Peoples`s Daily Online.

Kina har verdens største nettverk for høyhastighetstog. I 2010 var det på 8.358 kilometer med skinner, mens Kinas plan har vært å ha 16.000 kilometer med skinner innen 2020.