Høyhastighets-utredningen

Høyhastighetsutredningen har utredet fremtidens jernbane. Vi har anbefalt hvilke langsiktige strategier som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør-Norge.

Togrevolusjon, arbeid på jernbanen

Nyhetsarkiv høyhastighetsutredningen

  • Oppsummering: Hovedkonklusjoner

    Dette er en kort oppsummering av hovedkonklusjonene til sluttrapporten til Høyhastighetsutredningen. Her finner du også hele sluttrapporten og noen delrapporter.

Aktuelle dokumenter

  • Alle rapportene fra fase 2

    Her kan du lese alle rapportene fra fase 2 enkeltvis. Det er 26 rapporter fordelt på 6 temaer.