Ledergruppe

Ledergruppen består av ti personer og ledes av konsernsjefen.

Bilde av Gorm Frimannslund
Gorm Frimannslund
Konsernsjef Bane NOR
05280
Bilde av Petter Eiken
Petter Eiken
Konserndirektør Eiendom
05280
Bilde av Vibeke Aarnes
Vibeke Aarnes
Konserndirektør Infrastruktur
05280
Bilde av Jørn Johansen
Jørn Johansen
Konserndirektør Virksomhetsstyring
05280
Bilde av Bjørn Kristiansen
Bjørn Kristiansen
Konserndirektør Kunde og trafikk
05280
Bilde av Jonette Øyen
Jonette Øyen
Konserndirektør Samfunnskontakt
05280
Bilde av Sverre Kjenne
Sverre Kjenne
Konserndirektør Digitalisering og teknologi
05280
Bilde av Helga Nes
Helga Nes
Konserndirektør Utbygging
05280
Bilde av Karsten Boe
Karsten Boe
Konserndirektør Sikkerhet og kvalitet
05280
Bilde av Beate Hamre Deck
Beate Hamre Deck
Konserndirektør HR
05280