Plan og teknikk

Plan og teknikk har ansvar for utredninger, hoved- og detaljplaner og offentlig forvaltning. Enheten skal også gi teknisk støtte til prosjekter og andrelinjestøtte til linjeorganisasjonen.

Direktør: Anne Cecilie Underthun Marstein