Infrastrukturprosjekter

Infrastrukturprosjekter har ansvar for prosjekter på eksisterende nett fra utredning til ferdigstillelse.

Direktør: Jon Brede Dukan