Infrastruktur

Infrastruktur har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.

Organisasjonskart Infrastrukturdivisjonen

Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av seks områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.

Ledere i infrastrukturdivisjonen:

 • Konserndirektør infrastruktur: Vibeke Aarnes
 • Område Nord: Thor Brækkan
 • Område Sør: Stian Wesøy
 • Område Midt: Kristine Jessen
 • Område Oslokorridoren: Lars Berge
 • Område Vest: Tony Dæmring
 • Område Øst: Tony Dæmring (fg)
 • Plan: Bjørg Hilde Herfindal
 • Infrastrukturprosjekter: Jon Brede Dukan
 • Transport: Håvard Vestgren
 • Energi: Terje Stømer
 • Styringsstab: Beate Elisabeth Isetorp
 • Teknikk: Knut Darre Christiansen

Les mer om Infrastruktur:

Infrastrukturområde Nord

Infrastrukturområde Midt

Infrastrukturområde Vest

Infrastrukturområde Øst

Infrastrukturområde Oslokorridoren

Infrastrukturområde Sør

Plan

Transport

Infrastrukturprosjekter

Energi

Geografisk områdeinndeling