Organisasjon

Vi er organisert i fem divisjoner med ansvar for hver sine virkeområder og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene.

Organisasjonskart Bane NOR

Bane NOR har fem divisjoner med ansvar for utføring og leveranser innen sine virkeområder:

Konsernstabene virksomhetsstyring, sikkerhet og kvalitet, samfunnskontakt og HR har overordnet ansvar for mål og strategier, rammeverk og styrende dokumenter innen sine fagområder på tvers av divisjonene.