Innsatsområde 8

Kompetanse og kapasitet

Mål

Jernbaneverket skal være en attraktiv og profesjonell arbeids- og oppdragsgiver med tilgang til den kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å utføre oppgavene på en rasjonell måte.