Innsatsområde 7

Enkelt og effektivt Jernbaneverk

Mål

Jernbaneverket skal effektivisere egen virksomhet med minimum 8 prosent de neste fire årene.