Innsatsområde 4

Sikkerhet

Mål

Jernbaneverket skal opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået innen jernbanetransport.