Etikk og ansvar

De etiske reglene omfatter hvordan vi som ansatte i Jernbaneveket forholder oss til omgivelsene våre, hvordan vi forvalter fellesmidlene, habilitet, mottak av gaver, åpenhet, ytringsfrihet og rapporteringsplikt.