Miljøfortrinn

Jernbanen har flere miljøfortrinn som gir mulighet til å øke transportarbeidet på jernbanen uten at det går utover miljøet i like stor grad som ved andre transportformer.

Høy energieffektivitet

For å frakte én person én kilometer bruker fly syv-åtte ganger så mye energi som toget, og en moderne bil bruker tre ganger så mye. (Kilde: SSB - Samferdsel og miljø 2011)


 

Lave klimagassutslipp

Elektriske tog gir lave CO2-utslipp (NSB Miljøkalkulator 2014).

 

Effektiv arealbruk

En dobbeltsporet jernbane har samme kapasitet som en ti-felts motorvei. Men den er omtrent bare en tredjedel så bred (Kilde: Jernbaneverket, 2013).

 

Ingen lokal luftforurensning

Elektriske tog har ikke forbrenningsmotor, og gir dermed ingen utslipp av NOx eller svevestøv.

Mindre støyplager

Ett vanlig godstog frakter like mye som 34 lastebiler. Mange vil føle seg mindre plaget av ett godstog som passerer huset én gang enn av én lastebil for eksempel hvert femte minutt i tre timer.