Jernbanemagasinet banner
Tett på

Midt i striden

Maria Amundsen er født og oppvokst i storbyen Kharkov i Øst-Ukraina, én times kjøretur fra grensa til Russland. Familien er mer skuffet enn sint for det Russland gjør.

Foto: Arvid Bårdstu
Foto: Arvid Bårdstu

FAKTA 

Maria Amundsen

Alder: 29

Stilling: Statistikkansvarlig, Strategi og Samfunn

Bor: Oslo

Ansatt i JBV: Januar 2012

 

1. Er du ukrainer eller russer?
Jeg er født i Sovjet-Unionen. Ukraina var en del av Sovjet da jeg ble født. Jeg snakker russisk som morsmål, men er ikke i tvil om at jeg er ukrainer. Forskjellen på russisk og ukrainsk språk er som mellom norsk og svensk. I vår region er det kanskje 15 prosent som er etniske russere, mens vi alle snakker russisk. Det er ingen segregering mellom ukrainere eller russere, det er ikke noe vi tenker på.

2. Når kom du til Norge?
Jeg kom i mars 2010 og føler meg hjemme her nå. Da jeg kom hit, mente jeg det var viktig å lære norsk fort så jeg gikk på universitetet her ett år for å ta den såkalte Bergenstesten. Dessuten tok jeg med noen kurs i politikk og norsk litteratur. Ibsen og Hamsun leste jeg på skolen i Ukraina.

3. Hva slags bakgrunn har du?
Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra Ukraina der jeg skrev om forbrukssosiologi. Mens jeg var doktorgradsstudent, jobbet jeg på et forskningssenter ved universitetet. Det er der jeg har statistikkbakgrunnen min fra.

4. Hvordan har det vært å følge utviklingen i Ukraina fra Norge de siste månedene?
Jeg snakker med mamma hver dag på Skype. Det er veldig spennende og veldig rart det som skjer. Jeg vokste opp i et fredelig land og hadde ikke trodd at jeg skulle få oppleve noe slikt som det som skjer nå. Jeg trodde vi var forbi den tiden da konflikter blir løst med våpenmakt. Vi er veldig skuffet over Putin. Vi trodde vi var gode naboer, som mellom nordmenn og svensker, og nå føler vi at Russland har sviktet oss. Vi er svært skuffet.

5. Hva synes du om framtida for Øst-Ukraina?
Jeg tviler sterkt på at Kharkov-regionen med sine over tre millioner innbyggere, kommer til å akseptere å bli en del av Russland. Det er vokst opp en generasjon av mennesker som ikke føler seg russisk. De prorussiske er en liten, men svært aggressiv gruppe som lager mye bråk.