Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Sjefen må selv søke jobb

Han har nettopp fylt ut omstillingsskjemaet, banesjef Bjørn Ståle Varnes. I likhet med mange andre ledere, mellomledere og ansatte i Jernbaneverket må han neste år søke på jobb i en ny organisasjon …

Øystein Grue
Øystein Grue

Den store omorganiseringen og effektiviseringen for et mer enkelt og effektivt jernbaneverk ­berører de aller fleste.
  – Mange har en krevende øvelse i å skulle planlegge framover, motivere til innsats og samtidig ikke vite noe om egen situasjon eller hvordan organisasjonen blir, sier Varnes.

«Kom dere ned fra gjerdet!» 
For få dager siden var han på «Kick off»-samling for «effektiv kjerne».
  – Nye begreper og omstillingsord hagler rundt oss om dagen, smiler han.
  – På samlingen fikk vi alle klar beskjed fra jernbanedirektøren om å komme oss ned fra gjerdet og ta tak i omstillingsarbeidet. Nok en gang motiverte hun oss på en veldig god og tydelig måte, sier Varnes.
  – Det at forventningene til oss er tydelige, det er en god støtte for oss nå. Men vi har kort tid på oss, både med hensyn til å avklare ny organisasjon og kommende års aktivitetsnivå. Dersom omstillingsarbeidet ikke skjer raskt nok, risikerer vi å tape både framdrift og ikke minst dyktige folk, sier banesjefen.

Etterslepet øker
Hverdagen for Drammen- og Vestfoldbanen preges av tett trafikk, stor variasjon i­­ bane­standard og økende antall feil i infrastrukturen:
  – Jeg opplever at deler av linjenettet drives på nedslitingsbasis. Vi forsøker å være strategiske i planleggingen og legge opp til fornyelser av anleggene etter en overordnet plan. Men altfor ofte skjer det uforutsette ting som krever omprioriteringer og ad-hoc-løsninger for å holde trafikken i gang. Etterslepet øker. Vestfoldbanen er en bane som heldigvis er under total ombygging. Men fortsatt er store deler av strekningen en smalsportrasé fra 1880-tallet.
  – Ta for eksempel strekningen Holmestrand–Nykirke. Der sliter vi med mye feil på både spor og kontaktledning. Strekningen skal erstattes av ny bane i 2016, men inntil så skjer, er kravene til oppetid og full togproduksjon ufravikelige. Vi tvinges derfor til å bruke vedlikeholdspenger på kortsiktige tiltak.
  Trafikken skal gå, det skal være trygt og vi skal unngå saktekjøringer. Når så budsjettene ser så trange ut som de har gjort foran 2014, blir det en utfordring å holde motivasjonen oppe i organisasjonen! Derfor mottas den ferske nyheten om mer penger til vedlikehold etter budsjettforhandlingene i Stortinget med et lettelsens sukk.

Spent 
  – Jeg er veldig spent på hvordan den nye organisasjonen blir, og jeg nekter ikke for at det er både nødvendig og viktig at vi ser på forenkling og smartere måter å jobbe på, sier Varnes.
  – Målsettingen er å få mer penger ut i sporet, og vi bane­sjefer er vel blant dem som mest av alle vet at det trengs, sier han. Vi har i dag et godt samarbeid med de andre banesjefområdene her på Østlandet. Vi lærer av hverandre, bruker kompetanse på tvers og mener å se en god effekt av dette. Gjennom bedre dokumentasjon, mer moderne verktøy for folkene ute og klare prioriteringer fra toppen er det klart vi kan bli bedre. Men kunnskapen og kompetansen ligger hos de ansatte, og derfor er det igjen så avgjørende at folk ikke nå får det for seg at dette ikke er noe blivende sted, legger han til.

Problemorientert?
  Så langt opplever han at det ikke er tatt nok hensyn til de store stasjoneringsstedene i en ny organisasjon: – Hvordan skal for eksempel våre dyktige fagfolk på Hokksund brukes mest effektivt? De burde jo kunne settes inn på jobber på alle baner i nærheten og ikke bare på Sørlandsbanen. Slik er det på mange stasjoneringssteder. Optimal bruk av folkene er etter mitt syn et viktig område for å bli mer effektive.
  – Det aller viktigste for meg som leder er å skape mest mulig trygghet for mine folk; å gi informasjon så tidlig som mulig og på en tydelig måte. Bare slik kan vi skape nødvendig trygghet for oppgavene som skal løses, og arbeidsplassene til hver enkelt, sier Varnes.
  Til slutt kommer vi igjen inn på det ferske budsjettforliket: – Kanskje vi kan få byttet ut de 40 år gamle skinnene i Lieråstunnelen neste år likevel? undrer han. 

FAKTA

Bjørn Ståle Varnes, 45 år

Stilling: Banesjef

Arbeidssted: Drammen

3 KJAPPE

Hva opptar deg mest?
– Hvordan vi både skal ta vare på folk og
sikre kompetanse samtidig som vi
holder trøkket oppe med
tanke på neste års aktivitet.

Hva liker du best ved jobben din?
– Veldig gode kolleger i et godt arbeidsmiljø
med varierende arbeidsoppgaver.

Hva står øverst på agendaen?
– Jernbanefaglig sett er det utfordringen med
å bryte den onde sirkelen. Å erstatte akutt
feilretting med planmessig vedlike­hold og fornyelse.