Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Manndomsprøven

SKØYEN: Tre minutter før fristen løp ut, var sommerens store jobb unnagjort!

GØY: Takket være noen av landets mest erfarne arbeidsledere og dyktige fagarbeidere har sommerbruddet vært gøy fra start til innspurt, sier Thomas Brattheim.
GØY: Takket være noen av landets mest erfarne arbeidsledere og dyktige fagarbeidere har sommerbruddet vært gøy fra start til innspurt, sier Thomas Brattheim.

Thomas Brattheim hadde ledet et gigantisk puslespill med 200 personer ­engasjert døgnet rundt i ni dager for å gjennomføre  800 aktiviteter …

Jernbanemagasinet fulgte den unge planleggeren og tverrfaglige prosjekteringslederen i arbeidet som pågikk mellom Oslo S og Lysaker på Drammenbanen tredje uke i juli. I løpet av 216 timer skulle Thomas Brattheim opp til sin hittil største og viktigste «eksamen» – eller for å bruke hans eget uttrykk: Manndomsprøven.

Gøy

Sivilingeniøren med mastergrad i fysisk planlegging og fire års praksis i Jernbaneverket er inne i en hektisk sommerinnspurt mens sveising av nye sporveksler trues av intenst solskinn. Faren for solslyng er overhengende når vi møter dirigenten ute i anleggsområdet. Spenningen er fortsatt på topp i forhold til om tidsplanen for 800 aktiviteter vil holde.
– I løpet av de to siste dagene er 58 skinnesveiser gjennomført takket være ideelle temperaturforhold på dag og kveld, forteller Thomas entusiastisk.

Prosjekteringslederen skryter av de to norske entreprenørene, som han mener gjorde en formidabel innsats.
– Takket være noen av landets mest erfarne arbeidsledere og dyktige fagarbeidere har sommerbruddet vært gøy fra start til innspurt. Godt sammensatte team har vært veldig løsningsorienterte, og da kan vi løse hva det måtte være av utfordringer, oppsummerer han.

Grundig forberedelse

– Vi begynte med detaljplan for sommerbruddet sist høst og hadde tilbudstegninger ferdig i februar. Arbeidstegninger var klare i mars-april, og kontraktsignering etter anbudsrunde skjedde i april.

Siden januar har det vært jobbet i tett samarbeid med entreprenørene Norsk Jernbanedrift og Veidekke Bane, forteller Thomas. Han kjenner strekningen Nationaltheatret – Lysaker godt fra tidligere arbeider, og til tross for sin unge alder hadde 29-åringen gode forutsetninger for ta et stort ansvar under sommerens høydepunkt.

«Dette løser vi»

Sammenlignet med tidligere år – med trafikkstans i fire-seks uker – ble nidagersbruddet mer hektisk, med høyere intensitet både på dagtid og natt.
– Veidekke Bane hadde 100 personer, Norsk Jernbanedrift 50 – 80 personer og Jernbaneverket rundt 30 personer engasjert med toskiftsordning i ni døgn. Med så mange involvert må alle vite hva de skal gjøre. Det skal så lite til før det oppstår en forsinkelse som forplanter seg og får følger for andre aktiviteter. Men dette har gått strålende.
– Hva har vært den største utfordringen?
– Å sørge for at alt er på plass! Det å skaffe riktig materiell til hver enkelt aktivitet forutsetter inngående kjennskap til et stort antall fag. Det stor er forskjell mellom å bygge nytt, der alt er med i en pakke og lett kan suppleres fra en leverandør, og å vedlikeholde et gammelt anlegg. Ofte er det umulig å få tak i nye deler. Vi må hente inn brukte deler og kanskje deler som er i bruk!
– Planleggingsjobben handler om å tilpasse et kartgrunnlag som slett ikke alltid stemmer med terrenget. Dette forutsetter evne til å improvisere. Jobben min er å forvisse meg om at «kartet» – så langt som mulig – stemmer. Som prosjekteringsleder er jeg avhengig av flinke og kreative personer ute på byggeplassen, og det har vært inspirerende å få jobbe sammen med så mange pliktoppfyllende og kreative folk som sier: «Dette løser vi!»

Flere tog gjennom Oslo

– Vårt oppdrag er å øke kapasiteten mellom Nationaltheatret stasjon og Lysaker fra 19 til 24 tog i timen innen neste år. Dette er mulig ved at vi flytter hovedsignaler og justerer lengden på blokkstrekninger på en av de tettest trafikkerte jernbanestrekningene på Østlandet. Løsningene forutsetter en kombinasjon av innovasjon og pragmatisk holdning innenfor flere fag: jernbaneteknikk, elektro, strømforsyning og signal, forklarer Thomas engasjert.

I løpet av høsten og våren blir signalanlegget mellom Skøyen stasjon og Lysaker koblet over på de nye kablene som ble lagt i sommer.
– Nå bør det absolutt ligge an til bedre tider for togpassasjerene til og fra Oslo. Alt er bedre og mer robust, og det blir lettere å ta igjen forsinkelser!