Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Kreativ problemløser

– I dag ville det blitt bygget tunnel, sier Fred Jarl Hansen mens han bytter ut et gammelt rasvarslingsanlegg med nytt på kanten av stupet, høyt over Saltdalen.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

I løpet av oktober har et arbeidslag fra Bane Produksjon, med innleid maskinhjelp fra Veidekke Bane, erstattet det gamle rasvarslings­gjer­det som skal forhindre at tog kjører inn i is eller steinras fra fjellhyllene høyt over Saltdalen. Vi møter den tidligere brøytebilsjåføren, mekanikeren, maskinføreren og elgjegeren fra Dunderland med en full-lastet sekshjuling i gaupeterrenget.

Kreativitet
Denne karen har et forbløffende blikk for forbedringer. Fred Jarl Hansen har i løpet av den korte tiden han har jobbet i Jernbaneverket utviklet spesialverktøy for maskiner, effektivisert arbeidsoperasjoner i spor og sørget for bedre driftssikkerhet. Alt sammen er gull verdt i en organisasjon som skal effektiviseres. Kollegene trekker frem flere eksempler: Fred Jarl har forsterket og forbedret skinnehjulene som monteres på landbrukstraktorer, laget en spesialskrape for rensk av stikkrenner og – ikke å forglemme – konstruert et nytt verktøy for å trekke av pandrolklemmene som fester skinnene til svillene. Du verden hvor mye ryggvondt han har spart karene i pukken for!

På stupet
Siden begynnelsen av september har det vært jobbet på spreng for å få anlegget på de rasutsatte berghyllene høyt over Saltdalselva ferdig før kuldegrader, snø og is gjør dette arbeidet vanskelig.
  – Vi har jobbet ti timer tre dager i uka for å få utnyttet øktene mellom godstog og passasjertog best mulig. Alternativet hadde vært mer natt- og helgearbeid, forklarer nykommer i Jernbaneverket, Fred Jarl Hansen. Han har allsidig erfaring fra gårdsdrift og det private næringsliv.

Kvikksølv
  – På hver tredje stolpe på Stammelmoflåget monteres en kvikksølvbryter som reagerer ved den minste berøring, forklarer Hansen mens han på nytt laster opp sekshjulingen med galvaniserte stolper og tunge bunter med fire millimeter ståltråd. Fjorten brudd/strekktråder i høyden signalerer berøringen når is eller stein faller ned mot jernbanesporet. Dersom en stolpe bøyes ut av stilling av et snøskred eller steinsprang, vil det utløses et gult blinkende signal som betyr «Rasfare». Tilsvarende anlegg er bygget i Rauberget, Messingen og Mellomura.

Lommekjent
Det er bare tre år siden forhenværende brøytebilsjåfør Fred Jarl Hansen begynte i Jernbaneverket. Med 2,5 kilometer av Nordlandsbanen over gårdsbruket sitt i Dunderland vokste han opp med jernbanen. Fra han var tolv år fikk han ansvaret for å ringe stasjonsmester på Dunderland for å høre når han kunne gjete kyrne over Nordlandsbanen.

Hvite tider
Akkurat som gårdsdriften hjemme har foregått på jernbanens premisser, er det togtrafikken på Nordlandsbanen som avgjør når Fred Jarl Hansen, arbeidskolleger i Jernbaneverket og innleide entreprenører kan jobbe med rasvarslingsanlegg og vedlikehold av spor.
  – Arbeidet må nødvendigvis bli oppstykket slik at tog i rute får passere i rute. Men nye skinnegående anleggsmaskiner som også kan kjøre på vei, gjør hverdagen enklere og mye mer effektiv enn gammelt utstyr som måtte inn til nærmeste stasjon hver gang et tog skulle passere. Nå håper vi at det ikke går lang tid før vi kan få fjernstyring på Nordlandsbanen og mulighet til å dele opp lange blokkstrekninger slik at vi får jobbet lengre økter, avslutter Fred Jarl Hansen.

FAKTA

Fred Jarl Hansen, 50 år

Stilling: Formann, maskinfører

Arbeidssted: Jernbaneverket fakta

3 KJAPPE

Hva er en god dag på jobben?
– Det er når vi har fått utført det vi skal gjøre.

Hva liker du best ved jobben din?
– Friheten og å få jobbe utendørs.

Hva står øverst på ønskelisten?
– Fjernstyring, slik at vi kan utnytte
øktene mellom togene mer effektivt
ute på sporet, både med feilretting
og vedlikehold.