Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Knallbra, men...

– Forenklingene som skal gjennomføres fra 1. april er knallbra, sier Jon Brekke. Han er produksjonsleder, en stilling som forsvinner etter omorganiseringen.

Foto: Tore Holtet
Foto: Tore Holtet

Jon Brekke er først og fremst leder med produksjonserfaring – fortrinnsvis fra andre virksomheter enn jernbane, sist som driftssjef på fabrikk som produserer flatbrød, knekkebrød og kjeks, og før det som fabrikkansvarlig på en fabrikk som lager isolerglass. Det var nettopp denne bakgrunnen som gjorde at han i september 2012 ble tilsatt i jernbaneverket.
  – Som produksjonsleder er jeg kontaktledd for linjefag, signalfag og KL-fag. Jeg sitter mellom forvaltning og dem som skal utføre jobbene. Forvaltning sitter med pengene, vi med kompetansen og muligheten til å utføre jobbene i sporet. Vi skal tenke økonomi og tverrfaglig og sørge for at jobbene blir gjort smartest mulig, forklarer Brekke. – En typisk arbeidsdag for meg er et eller to møter og en del telefoner og mailer om dagligdagse problemer – fra spørsmål om lønn og timer til mer alvorlige situasjoner – i verste fall at togene står.

Tidstyv 
– Den største tidstyven er møtene. Da jeg kom hit, var jeg overrasket over antall møter og ikke minst antall deltakere på møtene. Her er det ganske normalt med ti møtedeltakere. Det var en ny hverdag for meg. Mye av denne tiden kunne vært brukt mer effektivt, mener produksjonslederen, som akkurat har flyttet inn i nyoppussede lokaler på Tønsberg stasjon.
  – I den nye organisasjonen er det færre som skal ta avgjørelser og ha myndighet. Da blir det også enklere å forstå hvem som gjør hva.

Loop 
– Hva er dagens praksis når det oppdages en feil i sporet?
  – Akutte feil skal rettes med én gang. For øvrige feil er saksgangen at vi går til oppsynsmannen som går til faglig leder som tar det videre med banesjef. Er det økonomi til å rette feilen, får enten jeg eller anleggslederen beskjed om å utføre jobben. Og den loopen kan ta en til to uker. Med færre ledd kan jobben gjøres mye raskere fordi myndigheten tillegges noen få. Færre skal mene, og færre skal møtes.

Færre ledere
Linjen i produksjonsapparatet består i dag av formann, anleggsleder, produksjonsleder, seksjonsleder og produksjonssjef. I tillegg må de forholde seg til ledere i forvaltning: oppsynsmann, faglig leder og banesjef.
  Etter 1. april erstattes disse av formann, gruppeledere og banesjefer.
  – Det der synes jeg er knallbra. På den annen side ble vi produksjonsledere ansatt for å få inn erfaring utenfra. Jeg kjenner flere med god produksjonserfaring som har sluttet.

«Det hyggelige er at jeg får mange gode tilbakemeldinger fra dem jeg leder.»

Bekymret 
– Og hva med deg?
 
– Jeg har jo byttet jobb hvert tredje-fjerde år nå. Når én dør lukkes, åpnes en ny. Den nye organisasjonen gir sikkert mange muligheter. Jeg er likevel bekymret på grunn av min korte fartstid på jernbanen. Det hyggelige er at jeg får mange gode tilbakemeldinger fra dem jeg leder, og de spør: “Hvor er du i den nye organisasjonen?” Også de er litt bekymret på mine vegne. Jeg mener likevel at omorganiseringen er riktig. Jeg er fascinert av hvor åpen prosessen rundt de mange endringene har vært, og jeg er imponert over standhaftigheten hos dem som jobber med dette. De vil ha ting gjort, og det er nødvendig for å lykkes.
  – Når det er sagt, spør alle seg hvor de nå skal være stasjonert, og hvem de skal jobbe sammen med. Etter 1. april blir mitt ansvarsområde delt mellom både baneområde Sør og Oslokorridoren. Hvordan man skal løse beredskap og responstid, er også temaer som ikke er avklart ennå. Etter mitt skjønn hadde det vært en fordel å få avklart alle disse tingene samtidig.

Uforståelig
Når Jon Brekke er sterk tilhenger av forenkling, er det fordi nye jernbanemilliarder må brukes på en mest mulig effektiv måte.
  – Det er rørende politisk enighet om å ha jernbane i Norge, men da forstår jeg ikke den kortsiktigheten som rår. Utbygging av mindre parseller gir mange forskjellige systemer, som igjen krever ulik kompetanse og ulike typer verktøy. Det krever igjen ekstra ressurser og gir ikke en optimal pengebruk. Vi får håpe at det nå tenkes mer langsiktig. Ideelt sett burde hele strekningen mellom Drammen og Skien vært utbygd sammenhengende. Ved å tenke slik vil vi garantert få mer jernbane for pengene, konkluderer Jon Brekke, som enn så lenge kan kalle seg produksjonsleder i Bane Øst Produksjon med ansvar for Vestfold-Telemark.

FAKTA

Jon Brekke, 40 år

Stilling: Produksjonsleder

Arbeidssted: Tønsberg

3 KJAPPE

Hva er en god dag på jobben?
– Det er når vi gjennomfører planlagt arbeid som tiltenkt
og løser utfordringer som dukker opp, raskt og effektivt.

Hva opptar deg mest akkurat nå?
– Å informere det jeg vet om omorganisering i eget
området, samt holde fokus på de daglige gjøremålene.

Hva står øverst på ønskeliste for tida framover?
– Få avklart egen jobbsituasjon og at Jernbaneverket
får effekt av pågående omorganisering.