Jernbanemagasinet

Jernbanemagasinet er både eit internt blad for ansatte og eit eksternt jernbanemagasin.

Fra 1.januar 2017 er Jernbanemagasinet et magasin for hele jedrnbanesektoren og gis ut av Jernbanedirektoratet. Du finner de ferskeste utgavene på Jernbanedirektoratets sider.

Til og med 2016 ble Jernbanemagasinet utgitt av Jernbaneverket, både som et internt blad for etaten og som et eksternt jernbanemagasin. Til høyre finner du utgavene fra perioden 2012-2016.