Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 93,1% 90,8% 92,1% 88,8%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 97,2% 95,4% 96,0% 94,5%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 89,9% 83,5% 87,9% 85,2%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 82,5% 80,6% 81,3% 78,3%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 87,0% 84,5% 87,7% 92,6%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 95,8% 97,4% 97,5% 96,8%

Sist oppdatert: 21.06.2017

Sist oppdatert: 21.06.2017

Sist oppdatert: 21.06.2017