Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 90,8% 89,0% 92,0% 90,9%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 95,4% 94,6% 96,1% 96,9%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 83,5% 85,1% 87,8% 88,6%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 80,5% 80,3% 81,7% 83,9%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 84,5% 93,0% 88,0% 89,2%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 97,4% 97,5% 97,6% 98,3%

Sist oppdatert: 21.07.2017

Sist oppdatert: 21.07.2017

Sist oppdatert: 21.07.2017