Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 92,1% 92,6% 92,8% 93,2%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 93,7% 97,0% 96,3% 94,9%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 86,0% 87,6% 87,6% 87,6%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 80,0% 79,5% 80,9% 83,2%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 76,0% 84,4% 86,2% 89,5%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 97,1% 98,3% 98,3% 98,1%

Sist oppdatert: 18.02.2017

Sist oppdatert: 18.02.2017

Sist oppdatert: 18.02.2017