Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 93,1% 93,5% 93,0% 92,8%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 95,6% 96,2% 96,5% 97,1%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 89,1% 91,3% 89,5% 89,9%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 83,0% 83,0% 81,9% 82,2%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 91,0% 87,9% 87,7% 87,1%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 98,2% 98,0% 97,4% 94,8%

Sist oppdatert: 28.04.2017

Sist oppdatert: 28.04.2017

Sist oppdatert: 28.04.2017