Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 89,8% 92,1% 92,5% 92,5%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 94,6% 93,7% 97,2% 97,2%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 80,0% 86,0% 86,9% 86,9%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 76,6% 80,1% 78,1% 78,1%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 77,3% 76,0% 84,0% 84,0%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 97,0% 97,1% 98,3% 98,3%

Sist oppdatert: 23.01.2017

Sist oppdatert: 23.01.2017

Sist oppdatert: 23.01.2017