Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 89,2% 90,6% 91,1% 91,4%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 96,6% 95,4% 95,7% 97,3%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 84,1% 86,2% 86,2% 86,3%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 79,0% 79,5% 81,5% 82,9%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 91,6% 77,0% 87,2% 81,9%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 97,0% 96,3% 97,3% 97,0%

Sist oppdatert: 20.11.2017

Sist oppdatert: 20.11.2017

Sist oppdatert: 20.11.2017