Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2016) Mål 2017 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,0% 90,0% 92,6% 93,1% 93,0% 93,4%
Flytogets ankomst til Gardermoen 95,8% 95,0% 97,0% 95,6% 96,2% 95,8%
Rushtid i Oslo 85,3% 90,0% 87,6% 89,1% 89,1% 90,8%
Alle godstog (uten malmtog) 78,8% 90,0% 79,7% 83,0% 81,6% 82,6%
Avgang fra Alnabru (godstog) 82,1% 90,0% 84,9% 91,0% 88,1% 88,9%
Regularitet (persontog) 95,3% 99,2% 98,3% 98,2% 98,1% 97,8%

Sist oppdatert: 27.03.2017

Sist oppdatert: 27.03.2017

Sist oppdatert: 27.03.2017