Trafikkmeldinger

  • Spikkestadbanen: arbeid på sporet
    Fra mandag 11.09 til fredag 29.09 utfører vi arbeid på sporet ved mellom Asker og Spikkestad. Strekningen stenges for trafikk, mandag-fredag mellom kl. 09:05-13:15. NSB setter opp buss.
    Berørte toglinjer:
    L1
    Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet: