Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Konsgvingerbanen blir den første banen der sporet blir totalt fornyet. Det omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. Dette arbeidet startet fra Lillestrøm i 2003 og når grensen i 2011.

 

  • Banen skulle etter planen ha fått fullført et flerårig arbeid med ballastrens i fjor, men blant annet på grunn av en avsporing ved Skotterud på høsten, ble arbeidene noe forsinket. Derfor ble de siste kilometerne med ballastrens fram til riksgrensen gjennomført  våren 2011.
  • Ballastrenseverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens er gjennomført  og selve renseverket har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • På Kongsvingerbanens stasjoner skal det foretas total sporfornyelse. Dette har kommet inn som et tillegg til de opprinnelige om sporfornyelse på fri linje. Det er nå besluttet at også sporet inne på stasjonene skal fornyes samtidig for å få et komplett fornyet baneanlegg. Det er de økte bevilgningene til vedlikehold de siste årene som har gjort dette mulig.