Seks ukers sommerbrudd på Jærbanen

Jernbaneverket fortsetter i sommer arbeidet med fornying og vedlikehold av Jærbanen. Dette vil påvirke togtrafikken mellom Stavanger og Moi i perioden 18. juni til 13. august.

Banestrekningen skal gjøres mer driftssikker og arbeidet med å erstatte det gamle konktaktledningsanlegget mellom Sandnes og Egersund nærmer seg slutten.
Her er noen detaljer om arbeidene Jernbaneverket skal gjøre i sommer:

Stavanger – Klepp
På denne strekningen blir det arbeidet hele døgnet fra 27. juni til 25. juli.

- Plattformtaket på Stavanger stasjon skal skiftes
- Svillebytte i Stavanger samt utskiftning av spoveksler i Stavanger og i Sandnes
- Fortsatt arbeid med nytt signalanlegg
- Slipetog skal slipe skinnene på strekningen
- Kontroll av kontaktledning 
- Gamle betongmaster skal fjernes

Klepp - Egersund
På denne strekningen blir det arbeidet hele døgnet fra 18. juni klokken 07.30 til 25. juli.

- Skinnebytte fra Krokatunnelen gjennom Sirevåg til Ogna
- Drenering av spor
- Forsterking av brufundamenter og annet forberedende arbeid på Launes bru
- Strekking av ny kontaktledning
- Fjerning av gamle betongmaster
- Sveisearbeid i skinnegangen på grunn av nytt strømforsyningsanlegg
- Kantrens, legging av kabelkanaler og utrulling av kabler Brusand – Vigrestad og Hellvik - Ogna

Egersund - Moi
Her skal det jobbes i hele perioden mellom 18. juni og 13.august, fra klokken 08:30 til 17:40.

- Skogrydding på hele strekningen
- Boring og nedsetting av mastefundamenter. Dette utføres ved hjelp av et boretog. Det skal bores både fra Moi og Egersund.
- Fjerning og reetablering av fiberkabel på hele strekningen.