Sørlandsbanen

Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2014 er arbeidene med totalfornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes.

Nye brusviller lagt inn på bru over Sira elv høsten 2013. (Foto: Inger Uldal)
Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund - Sandnes er fra 1956 og må totalfornyes. Arbeidene med å lage fundamenter til nye master for kontaktledningen startet vinteren 2011 ut fra Egersund. I 2012 gikk dette arbeidet videre i retning Sandnes og oppsettingen av nye master kom i gang. Dette arbeidet går videre i 2014. Fornyelse av kontaktledningen  er nødvendig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.

På strekningen Egersund – Sandnes skal det også fornyes signalkabler mellom Ganddal og Bryne.
Mellom Egersund og Sandnes skal det  foretas utskifting av ensporveksel.  Sporvekslene er vitale deler som alltid måfungere for å sikre en punktlig avvikling av togtrafikken.

Det skal også utføres  skinne- og svillebytte på delstrekninger en rekke steder på Sørlandsbanen. Mellom Lunde og Drangedal og mellom Grovane og Vennesla pågår arbeider med innlegging av nye skinner på deler av strekningen.

Lunde stasjon skal få nye sviller, det samme gjelder delstrekninger av Arendalsbanen. I tillegg skal det byttes 1000 sviller i Omlandstunnelen. Bru over Storekvina skal få nye brusviller.


Brua over Gjerstadelva er en stor stålbru som ligger i kombinasjon av stigning og kurve. Denne brua skal i år få nye sviller og skinner. Dette er et komplisert arbeide da ingen av bruas brusviller er like. I tillegg må brua få ny glideskjøt for sporet.

Det skal utføres rassikringsarbeider på strekningen Kongsberg – Nordagutu. På deler av strekningen Nordagutu - Gjerstad fornyes og forbedres dreneeringsanleggene. Mellom Lyser og Vegårshei skal det ryddes skog langs linjen.

På strekningen mellom Mjøndalen og Kongsberg skal det byttes fra vanlige rødlyslamper til diodelamper for å bedre driftsstabiliteten til signalanleggene. Planovergangen på Sem ved Hokksund skal opprustes, mens på Kleggen planovergang skal det etableres nytt anlegg i løpet av 2014/2015.